KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Eilfix Polska Spółka Jawna Łagowska Taulitz (Eilfix Polska) z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 109, 54-613 Wrocław, adres mail – kontakt@eilfix.pl;
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania współpracy oraz przedstawienia oferty i realizowania zleceń;
3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Eilfix Polska w celu udzielenia odpowiedzi osobie powierzającej dane, realizacji ewentualnych zleceń, a także działalności marketingowej Eilfix Polska (np. firmy kurierskie);
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, trwania współpracy oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego jej rozliczenia;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Eilfix Polska i ich udostępnienie jest dobrowolne;
8. Ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@eilfix.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o cookies:

Nasza strona internetowa używa cookies (tzw. „ciasteczka”) w ramach usługi Google Analytics w celach statystycznych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności TEJ usługi. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Brak takich zmian oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Dodatkowe informacje dla użytkowników przeglądarek:

Google Chrome – Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Opera – Apple Safari – Microsoft Edge